Τζάκια

Τζάκια χτιστά από πέτρα Θυμιανών Χίου, λευκό μάρμαρο, σκαλισμένα στο χέρι

Εικόνες: