Συντηρήσεις Αρχαιοτήτων

Αποκατασταση αρχαιων μαρμαρων
Συμπληρώσεις με νέο λευκό μάρμαρο λαξευμένο στο χέρι  στον κατεστραμένο γλυπτό διάκοσμο σε νεοκλασικά κτήρια, ναούς κλπ(Νέα Μονή Χίου, Ι.Ναός Χρυσοσπηλιώτησας ....)
Στις κολλήσεις των μαρμάρων χρησιμοποιούνται λευκά τσιμέντα Δανίας και άξονες τιτανίου
Ανάταξη ψηφιδωτών δαπέδου και συμπληρώσεις με νέες και παλιές ψηφίδες στη Νέα Μονή της Χίου στις φωτό 14 15 16

Εικόνες: