Βρύσες

Βρύσες από πέτρα Θυμιανών Χίου με χειροποίητα ανάγλυφα σχέδια

Εικόνες: